استخدام منشی آشنا به رایانه و امور حسابداری

استخدام منشی آشنا به رایانه و امور حسابداری منشی خانم آشنا به کامپیوتر و امور حسابداری جهت همکاری در مشهد استخدام می نماییم. آدرس: طرحچی ۲، سه راه دوم سمت راست پلاک ۲۷، الکا چوب تلفن: ۰۹۱۵۳۲۴۹۳۵۶     منبع   کارجوی محترم لطفاً به تاریخ خبر  استخدام توجه فرمایید.