استخدام شرکت معماری و دکوراسیون داخلی چیدا

شرکت معماری و دکوراسیون داخلی چیدا از علاقه مندان و جویندگان کار در این حوزه در شهر مشهد دعوت به همکاری مینماید. با شماره های درج شده تماس بگیرید. حیدری   ۰۹۳۰۳۹۰۰۷۳۳ ۰۹۱۵۹۰۹۸۳۴۰     کارجوی محترم لطفاً به تاریخ خبر استخدامی توجه فرمایید.