استخدام طراح و برشکار تریکو در مشهد

استخدام طراح و برشکار تریکو در مشهد به یک طراح و برشکار ماهر تریکو در محدوده پنج تن مشهد نیازمندیم. تلفن: ۰۹۱۵۶۲۳۴۲۴۰     منبع