پذیرش نیروی قراردادی شرکت نظم آوران(تمدید ویرایش تا روز چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ساعت ۱۲ ظهر)

«آگهي پذيرش نيروي قراردادي» شرکت نظم آوران در نظر دارد تعداد ۷۹ نفر نیروی مورد نیاز خود در سایت توسعه آهن و فولاد گل گهر را در مقاطع دیپلم و لیسانس به شرح جداول شماره (۱) ، (۲) را از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی، روانشناختی و گزینش به صورت قراردادی جذب نماید. افرادي Continue reading


نظر سنجي از داوطلبان معلول شرکت کننده در آزمون استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي – درماني سال ۱۳۹۶

برای دریافت نظر سنجي از داوطلبان معلول شرکت کننده در آزمون استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي – درماني سال ۱۳۹۶ کلیک کنید