استخدام مهمانپذیر نوید در مشهد

مهمانپذیر نوید در استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط در رده های شغلی زیر جهت همکاری دعوت به عمل می آورد: کارگر ماهر رستوران شهرستانی آقا پذیرش شب آقا دانشجو خانه دار خانم روزکار آقا آدرس: (طبرسی ۶) مهمانپذیر نوید   کارجوی محترم لطفاً به تاریخ خبر استخدامی توجه فرمایید. کارجوی محترم لطفاً نظر Continue reading