دانلود پاورپوینت ارتباطات سازماني

اهميت مطالعه سازمان علل مطالعه ارتباطات سازماني ارتباط: نيروي حياتي هر سازمان ، و فرآيندي است كه فرد ، گروه و سازمان را به هم  ربط مي دهد. اهداف ارتباط ۱- هماهنگ نمودن عمليات ۲- كسب اطلاعات ۳-بيان احساسات ۴- بهبود كيفيت زندگي كاري در سازمان ۵- افزايش كارائي و اثربخشي سازمان ۶- تامين سلامت Continue reading


دانلود پاورپوینت فرهنگ سازماني و توسعه يادگيري چالشها و ظرفيتها

فرهنگ سازماني و توسعه يادگيري چالشها و ظرفيتها هدف از اين تحقيق بين المللي مطالعه ويژگي هاي رهبران سازماني موفق در ۶۱ كشور و رابطه اين ويژگي ها با فرهنگ اين كشورها بوده است. ۳۰۰ مدير ايراني از ۶۰ شركت فعال در زمينه هاي صنايع مواد غذايي، بانكي، و ارتباطات نيز در اين مطالعه مشاركت Continue reading