آژانس وحید در مشهد جهت تکیل کادر خود به یکنفر منشی با تجربه شیفت شب نیازمند است. آدرس: سه راه کوکا تلفن: ۰۹۱۵۳۱۳۸۲۸۵ – ۰۹۱۵۱۰۲۹۸۷۹ کارجویان محترم می توانند برای…