استخدام ۲ رديف شغلي جهت يك شركت گردشگري مشهد

شركت گردشگري راههاي آسمان جهت تكميل كادر پرسنلي خود در مشهد اقدام به جذب نيرو با شرايط زير مينمايند : رديف شغل مورد نظر تخصص و توانايي تعداد استان محل خدمت شهر محل خدمت  ۱  پشتیبان سایت و پرواز  ۲  خراسان رضوي  مشهد  ۲  کارشناس کامپیوتر  آشنا به بازاریابی اینترنتی و تولید محتوا  خراسان رضوي Continue reading


فراخوان پذيرش نيروي قراردادي شركت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

شركت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر در نظردارد جهت تكميل نيروي انساني مورد نياز خود، واقع درسایت گل گهر کیلومتر ۶۰ جاده سیرجان -شیراز تعداد ۱۰۰ نفر مرد در مقاطع دیپلم و فوق دیپلم به شرح جدول ذيل و از طريق برگزاری آزمون تخصصی، عمومي، مصاحبه و آزمونهای روانشناختی و گزينش به صورت Continue reading


نتایج آزمون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نتایج آزمون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران