دانلود نمونه سوال فیزیک دوم تجربی دی ماه ۹۴قسمت۲

دانلود نمونه سوال درس فیزیک دوم تجربی دی ماه ۱۳۹۴ قسمت۲

پسوند فایل سوالات به صورت PDF می باشد

برای دریافت فایل سوالات روی لینک زیر کلیک کنید

Download دانلود نمونه سوال فیزیک دوم تجربی دی ماه 94قسمت2.pdf

دانلود نمونه سوال فیزک دوم دبیرستان دی ماه ۹۳ قسمت ۲

دانلود نمونه سوال درس فیزک دوم دبیرستان دی ماه ۱۳۹۳ قسمت ۲

برای رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک

تعداد صفحات:۷صفحه در دو امتحان

تعداد سوالات:۲۸ سوال در دو امتحان

پسوند فایل سوالات به صورتPDFمی باشد

برای دریافت فایل سوالات روی لینک زیر کلیک کنید

[parspalpaiddownloads id=”409″]

دانلود نمونه سوال فیزیک دوم دبیرستان دی ماه ۹۳

دانلود نمونه سوال درس فیزیک دوم دبیرستان رشته تجربی دی ماه ۱۳۹۳

برای رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

تعداد صفحات:۵صفحه در دو امتحان

تعداد سوالات:۲۲ سوال در دو امتحان

پسوند فایل سوالات به صورتPDF می باشد

برای دریافت فایل سوالات روی لینک زیر کلیک کنید

[parspalpaiddownloads id=”408″]

دانلود نمونه سوال فیزیک دوم تجربی دی ماه ۹۳ قسمت سوم

دانلود نمونه سوال درس فیزیک دوم دبیرستان رشته تجربی دی ماه ۱۳۹۳ قسمت سوم

برای کلیه رشته ها

تعداد صفحات:۵صفحه در دو امتحان

تعداد سوالات:۲۶ سوال در دو امتحان

پسوند فایل سوالات به صورت PDF میباشد

برای دریافت فایل سوالات روی لینک زیر کلیک کنید

[parspalpaiddownloads id=”404″]

دانلود نمونه سوال فیزیک دوم تجربی دی ماه ۹۲ قسمت دوم

دانلود نمونه سوال درس فیزیک دوم  دبیرستان رشته تجربی دی ماه ۱۳۹۲ قسمت دوم

برای کلیه رشته ها

تعداد صفحات:۶صفحه در دو امتحان

تعداد سوالات:۳۴سوال در دو امتحان
پسوند فایل سوالات به صورت PDF می باشد

برای دریافت فایل سوالات روی لینک زیر کلیک کنید

[parspalpaiddownloads id=”403″]
زبان فارسی 1 خرداد ماه

دانلود نمونه سوال زبان فارسی دوم دبیرستان خرداد ماخ ۹۴ قسمت۳

دانلود نمونه سوال دزس زبان فارسی دوم دبیرستان خرداد ماه ۹۴ قسمت ۳

برای کلیه رشته ها

تعداد صفحات:۲صفحه در دو امتحان

تعداد سوالات:۷۳ سوال در دو امتحان

پسوند فایل سوالات به صورت PDF می باشد

برای دریافت فایل سوالات روی لینک زیر کلیک کنید

Download دانلود نمونه سوال زبان فارسی دوم دبیرستان خرداد ماخ 94 قسمت 3.pdf
زبان فارسی 3 ریاضی تجربی

دانلود نمونه سوال زبان فارسی دوم دبیرستان خرداد ماه ۹۴ قسمت دوم

دانلود نمونه سوال درس زبان فارسی دوم دبیرستان خرداد ماه ۱۳۹۴ قسمت دوم

برای کلیه رشته ها

تعداد صفحات:۶صفحه

تعداد سوالات:۲۴سوال

پسوند فایل سوالات به صورت PDF می باشد
برای دریافت فایل سوالات روی لینک زیر کلیک کنید

Download دانلود نمونه سوال زبان فارسی دوم دبیرستان خرداد ماه 94 قسمت دوم.pdf