دانلود نمونه سوال عربی سوم دبیرستان شهریور ماه ۸۹

دانلود نمونه سوال درس عربی سوم دبیرستان شهریور ماه ۱۳۹۸

برای رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک

پسوند فایل به صورت DOCX می باشد

برای دریافت فایل سوالات روی لینک زیر کلیک کنید

[parspalpaiddownloads id=”429″]
دینی 3

دانلود نمونه سوال دینی سوم دبیرستان خرداد ماه ۸۸

دانلود نمونه سوال درس دینی و زندگی سوم دبیرستان خرداد ماه ۱۳۸۸

برای رشته های ریاضی  فیزیک و علوم تجربی

پسوند فایل سوالات به صورت docxمی باشد

برای دریافت فایل سوالات روی لینک زیر کلیک کنید

[parspalpaiddownloads id=”428″]

دانلود نمونه سوال فیزک دوم دبیرستان دی ماه ۹۳ قسمت ۲

دانلود نمونه سوال درس فیزک دوم دبیرستان دی ماه ۱۳۹۳ قسمت ۲

برای رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک

تعداد صفحات:۷صفحه در دو امتحان

تعداد سوالات:۲۸ سوال در دو امتحان

پسوند فایل سوالات به صورتPDFمی باشد

برای دریافت فایل سوالات روی لینک زیر کلیک کنید

[parspalpaiddownloads id=”409″]

دانلود نمونه سوال فیزیک دوم دبیرستان دی ماه ۹۳

دانلود نمونه سوال درس فیزیک دوم دبیرستان رشته تجربی دی ماه ۱۳۹۳

برای رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

تعداد صفحات:۵صفحه در دو امتحان

تعداد سوالات:۲۲ سوال در دو امتحان

پسوند فایل سوالات به صورتPDF می باشد

برای دریافت فایل سوالات روی لینک زیر کلیک کنید

[parspalpaiddownloads id=”408″]

دانلود نمونه سوال فیزیک دوم تجربی دی ماه ۹۳ قسمت سوم

دانلود نمونه سوال درس فیزیک دوم دبیرستان رشته تجربی دی ماه ۱۳۹۳ قسمت سوم

برای کلیه رشته ها

تعداد صفحات:۵صفحه در دو امتحان

تعداد سوالات:۲۶ سوال در دو امتحان

پسوند فایل سوالات به صورت PDF میباشد

برای دریافت فایل سوالات روی لینک زیر کلیک کنید

[parspalpaiddownloads id=”404″]

دانلود نمونه سوال فیزیک دوم تجربی دی ماه ۹۲ قسمت دوم

دانلود نمونه سوال درس فیزیک دوم  دبیرستان رشته تجربی دی ماه ۱۳۹۲ قسمت دوم

برای کلیه رشته ها

تعداد صفحات:۶صفحه در دو امتحان

تعداد سوالات:۳۴سوال در دو امتحان
پسوند فایل سوالات به صورت PDF می باشد

برای دریافت فایل سوالات روی لینک زیر کلیک کنید

[parspalpaiddownloads id=”403″]
زبان فارسی 1 خرداد ماه

دانلود نمونه سوال زبان فارسی دوم دبیرستان خرداد ماخ ۹۴ قسمت۳

دانلود نمونه سوال دزس زبان فارسی دوم دبیرستان خرداد ماه ۹۴ قسمت ۳

برای کلیه رشته ها

تعداد صفحات:۲صفحه در دو امتحان

تعداد سوالات:۷۳ سوال در دو امتحان

پسوند فایل سوالات به صورت PDF می باشد

برای دریافت فایل سوالات روی لینک زیر کلیک کنید

Download دانلود نمونه سوال زبان فارسی دوم دبیرستان خرداد ماخ 94 قسمت 3.pdf