کافی نت آسنا در۲۶ مرداد سال ۱۳۸۸در مشهد افتتاح شد این کافی نت با کسب تجربه چند ساله در امر تحقیق و مقاله و پایان نامه برآن شده است که…