دانلود نمونه سوال معارف اسلامی خرداد ماه ۹۴ دوره پیش دانشگاهی

دانلود نمونه سوال درس معارف اسلامی خرداد ماه ۱۳۹۴ دوره پیش دانشگاهی قسمت دوم سوالات برای کلیه رشته ها تعداد صفحات:۴صفحه در دو امتحان تعداد سوالات:۴۸ سوال در دو امتحان پسوند فایل به صورت PDF می باشد   فایل سوالات را می توانید از لینک زیر دریافت کنید


دانلود نمونه سوال معارف اسلامی شهریور ماه ۹۳ دوره پیش دانشگاهی

دانلود نمونه سوال درس معارف اسلامی شهریور ماه ۱۳۹۳  دوره پیش دانشگاهی برای تمامی رشته ها تعدادصفحهات:۴صفحه در دو امتحان تعداد سوالات:۴۶سوال در دو امتحان پسوند فایل به صورت PDF می باشد فایل سوالات از لینک زیر قابل دریافت می باشد  


دانلود نمونه سوال معارف اسلامی دوره پیش دانشگاهی شهریور ۹۴

دانلود نمونه سوال های درس معارف اسلامی دوره پیش دانشگاهی شهریورماه ۱۳۹۴ برای تمامی رشته های تحصیلی تعداد صفحات:۴صفحه در دو امتحان تعداد سوالات:۴۶سوال در دو امتحان پسوند فایل ها به صورت PDF می باشند فایل سوالات را از لینک زیر دربافت کنید  


دانلود نمونه سوال معارف اسلامی پیش دانشگاهی خرداد ماه ۹۴

دانلود نمونه سوال های درس معارف اسلامی برای دوره پیش دانشگاهی خرداد ماه   ۱۳۹۴ برای کلیه رشته ها تعداد صفحات:۴ صفحه در دو امتحان تعداد سوالات:۴۸سوال در دو امتحان فایل امتحان را از لینک زیر دریافت کنید