مقاله آماده شرح وظایف مدیر مدرسه راهنمایی

ﺷﺎﻏﻞ ﺍﻳﻦ ﭘﺴﺖ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺷﺮﻋﻲ ﻭ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ،ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺯﻳﺮﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺍﺩﺍﺭﻩ/ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ :

ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ:

ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﺮﻭﺭﺷـﻲ، ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺤﻞ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:

♦ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﻓﻮﻕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ، ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻣﺪﺭﺳﻪ

♦ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺁﻏﺎﺯﻳﻦ، ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﺎﻋﺖ ، ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻭﻳﮋﻩ ﻱ ﺍﻳﺎﻡ ﺍﷲ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎ

♦ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ

مقاله آماده شرح وظایف مدیر مدرسه راهنمایی

 

نوع فایل : docx

تعداد صفحات : ۵

 

برای دریافت و ذخیره مقاله آماده و رایگان شرح وظایف مدیر مدرسه راهنمایی وارد لینک زیر شوید

 

 

 

برای دریافت و ذخیره مقاله آماده و رایگان شرح وظایف مدیر مدرسه راهنمایی کلیک فرمایید

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *