دانلود پاورپوینت شهرنشینی و برنامه ریزی شهری در ایران

دانلود پاورپوینت شهرنشینی و برنامه ریزی شهری در ایران

کامروا , محمد علی(۱۳۸۴)، مقدمه ای بر شهر سازی معاصر ايران ، اتشارات دانشگاه تهران ،تهران ،

مومني ، مصطفي (۱۳۷۷)، پايگاه علم جغرافيا در ايران ، جلد اول ، پايگاه جغرافياي شهري در ايران ، تهران ، انتشارات فرهنگستان علوم ، چاپ اول ،.

غمامی , مجيد (۱۳۸۴), روشهای شهر سازی نوين در فرانسه , انگلستان و آمريکا , انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقيقاتی شهر سازی و معماری ، تهران ,

مهديزاده ، جواد (۱۳۸۳)، نظريه های جديد اقتصادی و اجتماعی در مطالعات شهری ، جستار شهر سازی ، شماره هشتم ، بهار  ,۷۸-۶۹

معاونت معماری وشهرسازی ، وزارت مسکن و شهرسازی ، (۱۳۸۵) برنامه ريزی راهبردی توسعه شهری ، کیانقش ، تهران

جان رنای شورت ، یونگ هیون کیم ،( ۱۳۸۴) ، جهانی شدن شهر ، مترجمان ، احمد پور احمد ، شایان ، رستمی ، جهاد دانشگاهی تهران

رهنما ، محمد رحيم ، پژوهشی پيرامون تحقق طرحهای تفصيلی شهری با تکيه بر کاربريهای آموزشی و بهداشتی ـ درمانی ، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد ، ۱۳۸۷

مهندسان مشاور شارمند(۱۳۷۹) ، تدوین شیوه های مناسب تهیه طرحهای شهری درایران ، جلد سوم ، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری ، انتشارات سازمان شهرداریهای کشور ، تهران

ن.پیگولو سکایا (۱۳۷۲) ، شهرهای ایران ، در روزگار پارتیان و ساسانیان ف مترجم ، عنایت اله رضا ، شرکت انتشارات علمی فرهنگی ، تهران

.۱۰فیلیپ آلماندینگر و دیگران (۱۳۸۷) آینده برنماه ریزی (چشم اندازها ی نو در نظریه برنامه ریزی ، مترجم ، عارف اقوامی مقدم ،  نشر آذرخش تهران

.۱۱رهنمایی ، محمد تقی ، پروانه شاه حسینی (۱۳۸۳ ، فرآیند برنامه ریز شهری در ایران ، انتشارات سمت ، تهران

.۱۲رهنما ، محمد رحیم ، عباس زاده ، غلامرضا (۱۳۸۷) ، اصول ، مبانی  و مدلهای سنجش فرم کالبدی شهر ، انتشارات جهاد انشگاهی مشهد ، مشهد

.۱۳مجید زاده، یوسف (۱۳۶۸) آغاز شهر نشینی در ایران ، مرکز نشر دانشگاهی ، تهران ،

.۱۴مجتهد زاده ، علامحسین  (۱۳۷۶) برنامه ریزی شهری درایران ، انتشارات دانشگاه پیام نور در ایران ، تهران

.۱۵دهاقانی زاده ، برنامه ریز ی شهری درایران ، انتشارات دانشگاه علمو صنعت ،

.۱۶اعتماد ، شهر وشهر نشینی در ایران ، نشر   ، تهران

.۱۷هیراسکار ، جی .کی (۱۳۷۶) ، درآمدی بربرنامه ریز ی شهری، مترجمان ، محمد سلیمانی، احمد رضا یکانی فرد ، انتشارات جهاد انشگاهی ددانشگاه تربیت معلم تهران ف تهران

.۱۸مرکز مطالعات برنامه ریز ی شهری (۱۳۸۷)نگرشی بر الگوهای برنامه ریزی شهری در جهان، بخش نخست : انگلستان ، وازت کشور ، معاونت هماهنگی امور عمرانی دفتر برنامه ریزی عمرانی ،، تهران ، 

.۱۹مرکز مطالعات برنامه ریز ی شهری (۱۳۸۷)نگرشی بر الگوهای برنامه ریزی شهری در جهان، بخش دوم : فرانسه ،  وازت کشور ، معاونت هماهنگی امور عمرانی دفتر برنامه ریزی عمرانی ، تهران ، 

.۲۰حبیبی ، سید محسن (۱۳۷۵) از شار تا شهر ، انتشارات دانشگاه تهران

.۲۱واستالوف اوستروفسکی(۱۳۷۱) شهرسازی معاصر ، مترجم ، لادن اعتضادی ، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تهران

۲۲٫Legates, Richard T. and Frederic Stout (2002): Modernism and early Urban Planning, the City Reader, New York, 2 rd edition.

۲۳٫Stead, Dominic, and Hopp enbrouwer Eric (2004), Promoting an Urban Renaissance in England and the Netherlands,Cities Vol. 21 .NO.2.pp119-136

رنسانس شهری  در اروپا:

بررسی آخرين وضعيت سياستها و اهداف در برنامه ريزی شهری در کشورهای پيشرفته از قبيل؛ هلند و انگليس بيانگر گذار  از «طرح جامع» که بيش از ۵۰ سال برافکار برنامه ريزان شهری در کشورهای پيشرفته حکومت می کرده به سوی «شهر جامع» است.ايده های منطقه بندی کاربری اراضی شهری و توجه به کارآيي شهری در قالب تعريف نقشهای مختلف در چارچوب ضوا بط و مقررات منطقه بندی به سوی«الگوی بهبود شرايط زندگی و کار در شهرها» سوق يافته است. نگاهها ازشهر فشرده به شهر جامع  و کاربری ترکيبی و از توسعه بيرون به توسعه در درون چرخيده است. حفظ اراضی کشاورزی حاشيه شهر و جلوگيری از گسترش فيزيکی شهرها با استفاده مجدد از اراضی ،ساختمانهای موجودو باز ساخت مناطق در حال تنزل داخل شهر از عمده مسايل اساسي و عمده برنامه ريزی و توسعه شهری در عصر حاضر است ،كه از آن به عنوان رنسانس شهري نام برده  مي شود.(Dominic Stead & Eric ;I Hoppenbrouwer,(2004),Promoting an urban renaissance in England and the Netherlands,cities,Vol.21,No.2,pp.119-136)

تعداد اسلاید های این پاورپوینت : ۶۸

پسوند فایل ایجاد شده : ppt

برای دانلود این پاور پوینت بر روی لینک زیر کلیک کنید

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .
این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *